Stucco HandelLoading...TURBO

- bezspoinowe systemy ocieplania firmy Kreisel Skutecznym sposobem zapewnienia właściwej izolacyjności termicznej zewnętrznych ścian budynków jest stosowanie bezspoinowych systemów ocieplania BSO, nazywanych dawniej systemami ocieplania "metodą lekką-mokrą". Ich użycie pozwala ograniczyć straty ciepła budynków o ok. 30% i w takim samym stopniu zmniejszyć koszty ogrzewania.
Znajdujące się w ofercie firmy KREISEL-Technika Budowlana nowoczesne bezspoinowe systemy ocieplania TURBO, TURBO-S i TURBO-SA, przeznaczone są do wykonywania zewnętrznej termoizolacji ścian zarówno budynków nowo wznoszonych, jak i poddawanych termomodernizacji. Do zalet tych systemów można zaliczyć: dużą trwałość i stabilność, lekkość, swobodę architektonicznego kształtowania elewacji budynku, likwidację większości mostków termicznych występujących w ścianach, poprawę warunków komfortu cieplnego pomieszczeń, uzyskanie bardzo korzystnego rozkładu temperatur w ścianie nie powodującego wykraplania wilgoci i ograniczającego naprężenia termiczne.
Stosowanie systemów polega na przymocowaniu do ścian budynku izolacyjnych płyt styropianowych, a następnie pokryciu ich powłoką zewnętrzną, w skład której wchodzą: warstwa zbrojona tkaniną szklaną, podtynkowy środek gruntujący i cienkowarstwowy tynk elewacyjny. W systemie TURBO jest to tynk mineralny, w systemie TURBO-S tynk akrylowy, natomiast w systemie TURBO-SA tynk silikatowy.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoża przewidziane do mocowania systemów muszą być stabilne, równe, o dostatecznej nośności, wolne od zanieczyszczeń zmniejszających przyczepność zaprawy klejącej (np. kurzu, pyłu, olejów, środków antyadhezyjnych, mchu) i łuszczących się powłok malarskich czy też wypraw. Kruche i odspojone tynki należy usunąć. W niezbędnych przypadkach nierówności podłoża wyrównać zaprawą szpachlowo-renowacyjną RENOBUD, miejscowe ubytki istniejącego tynku uzupełnić zaprawą tynkarską POZTYNK, natomiast podłoża silnie nasiąkliwe oraz piaszczące zagruntować środkiem GRUNTOLITW.

MOCOWANIE IZOLACJI

Do mocowania płyt izolacyjnych w każdym z systemów używa się zaprawę LEPSTYR, którą nanosi się na płyty metodą pasmowopunktow ą tak, aby łączna powierzchnia nałożonej zaprawy obejmowała co najmniej 40%.
Dodatkowymi elementami mocującymi są kołki rozprężne, w ilości wynikającej z ich nośności, wysokości i lokalizacji budynku oraz strefy ściany. Przeciętnie przyjmuje się 6 szt./m w środkowej części ściany i 8-10 szt./m w strefach narożnych o szerokooeci1÷2 m. Głębokość kotwienia kołków zależy od materiałów, z których ściana została wykonana. Na ogół głębokość ta wynosi ok. 5 cm w ścianie z elementów pełnych i ok. 9 cm w ścianie z elementów drążonych.

MATERIAŁ IZOLACYJNY

Jako materiał termoizolacyjny stosuje się płyty styropianowe PS-E, rodzaju FS (styropian samogasnący), odmiany 15, o ustabilizowanych wymiarach i maksymalnej wielkości 60×120 cm, zwartej strukturze i krawędziach bez wyszczerbień i wyłamań. Grubość płyt izolacyjnych zależy od rodzaju ściany i wymaganej wartości współczynnika przenikania ciepła . Jeśli ocieplany jest budynek jednorodzinny, wartość tego współczynnika nie powinna być większa niż 0,30 W/(m •K) w przypadku ścian pełnych i 0,25 W/(m •K) w przypadku ścian z otworami okiennymi i drzwiowymi.
Przykładowe rozwiązania ścian i obliczone dla nich wartości współczynnika podano w tabeli. Obliczenia przeprowadzono przy założeniu, że mury wykonane są na zaprawie cementowo-wapiennej, a płyty styropianowe spełniają normowe wartości izolacyjności cieplnej.
Wymiernym efektem zmniejszenia wartości współczynnika przenikania ciepła jest zmniejszenie zużycia opału, które średnio dla obszaru Polski wynosi: w przypadku węgla - 19 kg/m2 powierzchni przegrody, w przypadku gazu ziemnego - 12m /m2 powierzchni przegrody, w przypadku oleju opałowego - 11 l/m2 powierzchni przegrody.
Powierzchnia przyklejonych płyt styropianowych powinna być równa, a szpary między płytami szersze niż 2 mm dokładnie wypełnione paskami styropianu lub specjalną pianką uszczelniającą. W przypadku nierówności, powierzchnię styropianu przed kołkowaniem należy wyrównać przez przetarcie papierem ściernym i dokładnie oczyścić.

ZBROJENIE SIATKI

Do wykonania warstwy zbrojonej tkaniną szklaną stosuje się zaprawę STYRLEP, którą nanosi się na płyty styropianowe, a następnie zatapia w niej siatkę z włókna szklanego, fabrycznie zaimpregnowaną środkiem uodparniającym na działanie alkaliów. Poszczególne arkusze siatki muszą być przyklejane na zakład szerokości ok. 10 cm.

WYKONANIE ELEWACJI

Jako wyprawy elewacyjne stosuje się odpowiednie tynki cienkowarstwowe, białe lub barwione w masie. W przypadku systemu TURBO są to tynki mineralne: POZTYNK-SZ lub POZTYNK INWESTYCYJNY - przewidziany do malowania farbami elewacyjnymi. W systemie TURBO-S stosowany jest tynk akrylowy AKRYTYNK, a w systemie TURBO-SA tynk silikatowy SILIKATYNK.
Każdy z nich produkowany jest w dwóch podstawowych odmianach, umożliwiających otrzymanie faktury ziarnistej (tzw. baranka) lub faktury drapanej (np. rowkowej, kornikowej, rozproszonej - w zależności od sposobu zacierania). Tynki te nanosi się na warstwę zbrojoną tkaniną szklaną, zagruntowaną po wyschnięciu środkiem TYNKOLIT-T gdy mają być stosowane tynki mineralne lub akrylowe, względnie środkiem TYNKOLIT-SA gdy mają być stosowane tynki silikatowe.
W przypadku kolorowych tynków drapanych, kolor środka gruntującego zaleca się dobrać do koloru wyprawy. W celu zapewnienia właściwej kolorystyki tynków mineralnych oraz ograniczenia nasiąkliwości i poprawy zdolności do samooczyszczania się powierzchni, do ostatecznego wykończenia wypraw mineralnych zaleca się stosować FARBĘ EGALIZACYJNY, dobraną kolorystycznie do barwy tynku.
Uzupełnieniem tynków elewacyjnych stosowanych w systemach TURBO, TURBO-S i TURBO-SA jest tynk mozaikowy MOZATYNK-S, stosowany w cokołowej części ściany, poniżej zasadniczego systemu ocieplającego.

UWAGI

Wszystkie prace związane z wykonywaniem systemów należy prowadzić w temperaturze nie niższej niż +5 C i nie wyższej niż +25 C. Prac nie należy prowadzić w czasie opadów atmosferycznych, podczas silnego wiatru i przy dużym nasłonecznieniu elewacji oraz jeżeli zapowiadany jest spadek temperatury poniżej 0 C w ciągu 24 godzin.

 

Strona główna     |     Galeria prac     |     Certyfikaty     |     Polecamy     |     Kontakt